MUDr. Eva Skoupá

Soukromá stomatologická ordinace

Přístrojové vybavení ordinace

Rentgen Kodak RVG na zhotovení digitálních rtg snímků; Capmix - míchací přístroj na kapslové materiály; Pentamix- přístroj na míchání otiskovacích hmot

Cavex - přístroj na míchání alginátových otiskovacích hmot; Amalgamátor - přístroj na míchání práškového a kapslového amalgámu

Apexlokátor - přístroj na měření pracovní délky kořenového kanálku

Sterilizátor

BeeFill - přístroj na plnění kořenového kanálku

EndoIT - přístroj na rotační opracování kořenového kanálku

Endoaktivátor - ultrazvukový přístroj k aktivaci výplachu kořenového kanálku

Thermaprep - přístroj na plnění kořenového kanálku

Pískovač - přístroj k odstraňování pigmentací a k profesionálnímu čištění zubů

MUDr. Eva Skoupá

Soukromá stomatologická ordinace

 

Top